موسسه آموزش عالی ارس اولین موسسه در سطح کشور می باشدکه با مقطع کارشناسی ارشد شروع به فعالیت نموده است ضمن خیر مقدم برای دانشجویان جدید الورود به اطلاع می رسانداین موسسه از بین داوطلبان مساعد و فرهیخته کشور برای تکمیل ظرفیت در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 دانشجو می پذیرد و لازم است داوطلبان محترم از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ 12/07/95 لغایت 17/07/95 برای انتخاب کد رشته های 15252(بازاریابی) و15314( بازرگانی بین الملل) اقدام نمایند.

Continue reading »
1 2