آئين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته سالتحصيلي 96-1395

Continue reading »

تقويم آموزشي سالتحصيلي 95-94   انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 95-94 کلیه مقاطع تحصیلی 10-07/06/1394 شروع کلاسهای نیمسال اول 21/06/1394 حذف و اضافه  10-07/07/1394 پايان […]

Continue reading »