اطلاعیه های آموزشیمعرفی به استاد

نظر به اینکه امتحان معرفی به استاد در تاریخ29/06/94 بصورت متمرکز در موسسه انجام خواهد شد لازم است دانشجویانیکه یک یا دو ماده درسی جهت فراغت از تحصیل باقی دارند و آماده امتحان بصورت معرفی به استاد می باشند حداکثر تا تاریخ 21/06/94  به اداره آموزش مراجعه و ثبت نام نمایند در غیراینصورت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.


زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 94

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال 94 مقطع کارشناسی ارشد موسسه ارس تبریز می رساند ثبت نام براساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 14/06/1394 لغایت 16/06/1394 و از ساعت 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر در محل موسسه واقع در کیلومتر 3 جاده تبریز-تهران داخل نمایشگاه بین المللی تبریز در محل موسسه انجام خواهد شد.

 


اطلاعیه اداره آموزش موسسه درباره ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394

1- زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394، کليه دانشجويان دوره هاي کاردانی و کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد موسسه از تاریخ 07/06/94 لغایت چهارشنبه10/06/94 از طریق سایت موسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا دانشجویان گرامی موظفند شهریه ثابت را پرداخت و در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد ترم جدید اقدام نمایند. و مابقی مبلغ شهريه را پس از انتخاب واحد پرداخت و فيش مربوطه را حداکثر تا تاريخ 30/06/94جهت ثبت نهايي انتخاب واحد به آموزش موسسه تحويل نمايند. عدم تکميل مراحل ثبت نامی در موعد مقرر به منزله عدم مراجعه دانشجو بوده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.( شماره حساب 1193685 بانک رفاه شعبه فلکه تختي وليعصر تبريز ( کد بانک 1347 ) 2- حداقل تعداد واحد اخذ شده در هر ترم براساس قوانين آمورشي 14 واحد است (مگر دانشجو در نيمسال آخر تحصيلي باشد ویا کمتر از 14 واحد باقيمانده داشته باشد و در صورت عدم رعايت اين حداقل واحد (اخذ کمتر از 14 واحد در نيمسال تحصيلي) پس از اتمام مهلت ثبت نام و حذف و اضافه، ‌نسبت به حذف نيمسال تحصيلي دانشجو برابر مقررات آموزشي اقدام خواهد شد. 3-  دانشجويان مشروطي در نيمسال دوم94-93 به اين نکته توجه داشته باشند که بر اساس آيين‌نامه آموزشي حداکثر مي‌توانند 14 واحد درسی انتخاب کنند. بديهي است اخذ بيش از 14 واحد نقض آيين نامه آموزشي بوده و مسئوليت تمام عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود. در صورت عدم رعايت سقف فوق از طرف دانشجو، پس از پايان مهلت ثبت نام، آموزش موسسه نسبت به حذف واحدهاي اضافي اخذ شده توسط دانشجو بنابر تشخيص خود اقدام خواهد کرد . 4-  دانشجوياني که با در نظر گرفتن نيمسال دوم 94-93 دو ترم مشروطي دارند و برای آنها از کمیسیون موارد خاص استانی پاسخی دریافت نشده حق انتخاب واحد ندارند اينگونه دانشجويان بايد براي تعيين تکليف به آموزش موسسه مراجعه نمايند. 5-رعایت پیش نیاز دروس بر عهده خود دانشجو بوده و در صورت عدم رعایت ، آن درس حذف ونمره آن مورد قبول نخواهد بود.