آئین نامه ها

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

کارشناسی ارشد ناپیوسته 94

کارشناسی ارشد ناپیوسته 94

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آيين نامه نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی