آگوست 30

اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانمهاو آقایان:امیر عظیم زاده-نسرین جعفرزاده-لیلا شهیدی-پریسا سینایی اسکویی-مینا بابازاده-حسن عامری-نگار علی پور

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آگوست 23

اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نگار ادراکی نظرلو

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آگوست 21

اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ترکان علی یاری

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آگوست 16

اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای بهرام عیسی پور

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آگوست 16

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395، کليه دانشجويان از تاریخ

14/06/95 لغایت 16/06/95 از طریق سایت موسسه انجام خواهد پذیرفت.

لذا دانشجویان گرامی موظفند در زمان مقرر نسبت به ثبت نام ترم جدید

اقدام نمایند.

لازم است دانشجويان مبلغ شهريه را به حساب شماره 1193685 بانک

رفاه شعبه فلکه تختي وليعصر تبريز ( کد بانک 1347 ) پرداخت نمايند.

و فيش مربوطه را حداکثر تا تاريخ 30/06/95جهت ثبت نهايي انتخاب واحد

به آموزش موسسه تحويل نمايند.

عدم تکميل مراحل ثبت نامی در موعد مقرر به منزله عدم مراجعه دانشجو بوده

و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

آگوست 16

اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانمها و آقایان رحیمی اسکوئی،ناصری ملکی،شاه محمدی دوران

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آگوست 14

اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقایان محمدرضا علیزاده رزین و حامد اصغری

اطلاعیه دفاع از پایان نامه ...

آگوست 13

اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانمها شیرین سرابی و الناز رحمانی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

ژوئن 12

(بدون عنوان)

آئين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته سالتحصيلي 96-1395

سپتامبر 02

(بدون عنوان)

تقويم آموزشي سالتحصيلي 95-94

 

انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 95-94 کلیه مقاطع تحصیلی 10-07/06/1394
شروع کلاسهای نیمسال اول 21/06/1394
حذف و اضافه  10-07/07/1394
پايان مهلت درخواست مرخصي تحصيلي 09/07/1394
حذف تك درس 18/09/1394
پايان كلاس ها 10/10/1394
شروع امتحانات نيمسال اول 12/10/1394
پايان امتحانات 24/10/1394
انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 95-94 کلیه مقاطع تحصیلی 3-1/11/1394
شروع کلاسهای نیمسال دوم 14/11/1394
حذف و اضافه  29-28/11/1394
پايان مهلت درخواست مرخصي تحصيلي 14/12/1394
حذف تك درس 08/02/1395
پايان كلاس ها 13/03/1395
شروع امتحانات نيمسال دوم 22/03/1395
پايان امتحانات 05/04/1395